Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh (Berjaya Gia Thịnh) hình thành dưới sự hợp tác của Tập đoàn Berjaya Berhad và Công ty TNHH Gia Thịnh. Berjaya Gia Thịnh được Tập đoàn Berjaya Berhad chỉ định theo hợp đồng ủy quyền không hủy ngang, thực hiện dự án Xổ số điện toán trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, hợp tác cùng Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trong suốt thời gian triển khai dự án của Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Berjaya Gia Thinh Investment Technology JSC (Berjaya Gia Thinh) formed under the cooperation of Berjaya Corporation Berhad and Gia Thinh Co., Ltd. Berjaya Gia Thinh is designated by Berjaya Berhard Corporation under contract irrevocably authorize, implement Lottery computing project on the whole territory of Vietnam, in cooperation with Vietnam Lottery Company (Vietlott) during the project implementation of the business cooperation contract (BCC).

flag_of_vietnam-svg
flag_of_the_united_states-svg
Vietlott_Logo_Full